ES-Complex undersøkelsesapparat


ES (Electro Interstitial Scan) er et elektrokjemisk undersøkelsesapparat. Hovedfunksjonen er å lese av prosessene i kroppen, og den måler hvilke organer og vev som jobber for lite eller for mye. Den måler hormonbalansen, syre/base forhold, og det sympatiske og parasympatiske systemet. Videre får man opp en risikoprofil over hvilke problem klienten trolig har, eller holder på å utvikle, basert på en sammenligning med målingene i referansedatabasen over mennesker med ulike diagnoser.

ES- Complex sender et harmløst elektrisk signal med ulike frekvenser mellom 6 elektroder tilkoblet kroppen, og leser av de endringer signalene blir utsatt for på sin ferd gjennom kroppen. Verdiene leses av med selve apparatet og tolkes i programvaren på en tilkoblet computer. Det er først og fremst ekstracellulær væske som måles, og dette er væsken som alle celler omgis av. Det er her biokjemien er viktigst, og det er her celleaktiviteten kan kalkuleres basert på hva som går inn og ut av cellene. ES-Complex gjør nøyaktige og reproduserbare målinger som kan etterprøves med laboratoriemålinger uten avvik av betydning.

ES-Complex skanner hele kroppen på et par minutter, og er et perfekt apparat til å finne ut hva man skal undersøke nærmere. ES-Complex har ingen reell behandlingsfunksjon, men man kan teste effekten av enhver behandling ved å teste med ES-Complex før og etter behandling.