Medisinsk Termografi

Fremtidens helsesjekk?
Ingen stråling, ingen smerte.


Vårt varmesøkende kamera en helt unik Software: Disse termografiske bildene har svært høy nøyaktighet i forhold til temperaturforskjeller og ut ifra dette kan bildene tolkes.

Ved mistenkelige endringer av mønstre kan bildene tolkes i forhold til:

  • Brysthelse
  • Tannhelse
  • Bihuler og Allergier
  • Hjerte/ kar lidelser
  • Mage og tarm
  • Stoffskifte
  • Muskler og skjelett
  • Hormonelle ubalanser
  • Lymfesystemet

Les mer:
Tidsskrift for den norske legeforening: Medisinsk termografi – alternativ diagnostikk?
Medisinsk termografi – en brosjyre – på engelsk.

http://infraredscreening.com/pictures/brochure-infrared-screening-english.pdf

Pris eksempel:
Termografiske bilder av bryst
Kr. 990,- eks. rapport