top of page

ES-Complex helsesjekk

Helsetest som gir informasjon om hva som kan være årsaken til plager

  • 1 30 min
  • 1.100,-
  • Øgårdsvegen

Beskrivelse

ES (Electro Interstitial Scan) = elektrokjemisk undersøkelsesapparat. Hovedfunksjonen er å lese av prosessene i kroppen, og måle hvilke organer og vev som jobber for lite eller for mye. Den måler bl.a. hormonbalansen, syre/base forhold, og det sympatiske og parasympatiske systemet. Dette er et nyttig hjelpemiddel for å bestemme eventuell videre behandling.


bottom of page