top of page

Ettårig grunnkurs i Normassasje

Har du lyst til å kunne jobbe med massasje?

  • Avsluttet
  • Stangelandsvegen 50, 4051 Sola

Beskrivelse

Konseptet Normassasje er utviklet av Solveig Smith. Trinnvis, ettårig massasje-utdanning i Stavanger med 6 helgesamlinger og egenarbeid. Ved fullført utdanningsprogram får du diplom og muligheten til å begynne å jobbe som massør. I Normassasje er vi opptatt av hva kroppen forteller om følelsene, og hva følelsene forteller om kroppen. Trinn 1: 10.-12. mars 2023 Trinn 2: 21.-23. april 2023 Trinn 3: 30. juni – 2. juli 2023 Trinn 4: 18.-20. august 2023 Trinn 5: 15.-17. september 2023 Trinn 6: 10.-12. november 2023 Timeplan for hver helg: Fredag: kl. 17-21 Lørdag: kl. 10-19 Søndag: kl. 09-15 Studieavgift: 6 helger kr 21.000,- Ved betaling av studieavgiften før Trinn 1: kr 19.500,- Avgiften betales til arrangøren Se også informasjon på nettsiden til Normassasje (www.normassasje.no) Mobilnr Solveig Smith: 4157 5087 Påmeldingsskjema: https://normassasje.no/utdanning/normassasje-ettarige-grunnutdanning/pameldingsveiledning/ *** Normassasje er massasjen for fremtidens mennesker. – Mennesker som ønsker å ta vare på seg selv både fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. I Normassasje er det kroppen som blir behandlet, men med fokus på mennesket som en helhet. Massasjen kjennetegnes ved at mennesket blir satt foran system og teknikk. Teknikken er et hjelpemiddel, men den er ikke styrende. Det styrende elementet er at mennesket er et åndelig vesen med kropp, følelser og tanker. Massasjens grundighet og dyptgående virkning er inspirert av massasjen som praktiseres på Nordlys-Centret. Den er en videreføring av læresystemer fra bl.a. Bob Moore og Esalen Institute. Metoden bygger på den grunnleggende teorien om kroppen som et energisystem med det indiske chakrasystemet som basis. Kropp, følelser og tanker er energi som vibrerer på forskjellig nivå. Solveig Smith bebor og driver stedet Birgittatun i Tvedestrand. Hun er daglig leder i Normassasje As. Hun har tidligere startet og drevet Massasjesenteret, og Maya – senter for Helhet og Selvrealisering, begge i Stavanger. Solveig Smith er utdannet massasjelærer på Nordlys-Centret i Danmark i 1987, og har de siste 35 år studert og arbeidet med massasje og undervisning. Hun er massasjelærer, coach, sertifisert Normassør, Reg. Naturmedisinsk muskelterapeut og terapeutisk healer MNNH.

bottom of page