top of page

MediThera behandlingssystem

Digital pulserende magnetfeltmatte

  • 15 min
  • 200 norske kroner
  • Øgårdsvegen

Beskrivelse

Medithera magnetfeltterapi er et behandlingssystem for optimalisering av kroppen på cellenivå. Apparatet er tilpasset bruk både på klinikk og privat, og har følgende hovedvirkeområder: Fordeler: • Stressreduksjon og generell balansering av alle organer og alt vev, samt vårt bioenergetiske felt • Optimalisere alle kroppens celler i forhold til permeabilitet, metabolisme, molekylære svingninger, celledeling og energi • Mulighet for å øke celleaktivitet og sette fart på kroppens mange prosesser • Redusere strålingsopplading av elektrosmog og annen stråling som lader opp kroppen daglig • Programkort for konkrete helseproblemer, som hudproblemer, migrene, og annet på forespørsel.


bottom of page