top of page

Utleievilkår

Lokalet er reservert når depositum (10% av leiesummen) er innbetalt på konto. 

Rydding:

Lokalet skal forlates i samme stand som da dere overtok det. Det som er brukt av møbler og utstyr settes tilbake der det sto.

Ved leie av kjøkken:

Når kjøkken leies for matlaging er det kun tillatelse fra Mattilsynet til å lage vegansk mat.

Ta kontakt om dere er usikker på hva det innebærer.

Kjøkkenbenk, komfyr, steketopp ol. skal rengjøres etter bruk.

Avbestilling:

Ved avbestilling innen 3 mnd før utleiedato, tilbakebetales depositum til leietaker.

Ved avbestilling innen 3 uker før utleiedato beholdes depositum (10%) av Sola Helsefarm.

Ved senere avbestilling betales hele leiebeløpet.

Ansvar for skade:

Gjester står ansvarlig for skade som påføres bedriften, som følge av uaktsom eller forsettelig opptreden av deltagere.

Force Majeure:

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll (eks streik, lockout, brann, korona-nedstenging), som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

bottom of page