top of page

Utleievilkår

Opplysninger:

For å reservere lokaler, må det opplyses om navn på leietaker, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

 

Reservasjon av selskapslokaler i helg og med oppdekning:

Lokalet er reservert når depositum på 10% av leiesummen er innbetalt. 

​​

Rydding:

Lokalet skal forlates i samme stand som da dere overtok det, og renhold kan ordnes etter avtale. Det som er brukt av møbler og utstyr settes tilbake der det sto.

​​

Ved leie av kjøkken:

Dersom kjøkken leies for matlaging, har vi kun anledning til å lage vegansk mat, jfr. Mattilsynets regelverk. Ta kontakt om dere er usikker på hva det innebærer.

Kjøkkenet skal rengjøres etter bruk.

​​

Betaling:

Resterende leiebeløp for lokaler i helg og med oppdekning, og for annen leie av lokaler forfaller hele leien innen leiedato.

 

Avbestilling:

Depositum tilbakebetales til leietaker ved avbestilling innen 3 mnd før leiedato. Etter 3 mnd beholds depositum av Sola Helsefarm AS. Ved avbestilling etter 3 uker før utleiedato, betales hele leiebeløpet.

​​

Ansvar for skade:

Gjester står ansvarlig for skade som påføres bedriften, som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av deltagere. Ekstra renhold belastes etter medgått tid.

​​

Force Majeure:

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll (som streik, lockout, brann og pandemirestriksjoner), som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Oppdatert 1.2.2023

bottom of page